၅၀၀ ယန်းတန် ဒင်္ဂါး

ယန်း ငါးရာ
 ဂျပန်
တန်ဖိုး၅၀၀ ဂျပန်ယန်းငွေ
အလေးချိန်၇.၀၀ ဂရမ်
အချင်း၂၆.၅ မီလီမီတာ
အထူ၂ မီလီမီတာ
အနားHelically reeded edge
ပါဝင်ပစ္စည်းကြေးနီ ၇၂%
သွပ် ၂၀%
နီကယ် ၈%
ဒင်္ဂါးသွန်းလုပ်သည့်နှစ်၁၉၈၂-လက်ရှိ
ကက်တလောက်နံပါတ်-
Obverse
500 yen reverse.jpg
ဒီဇိုင်းPaulownia
ဒီဇိုင်းဆွဲသူ-
ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည့်ရက်၂၀၀၀
Reverse
500 yen obverse.jpg
ဒီဇိုင်းဝါး၊ Citrus tachibana
ဒီဇိုင်းဆွဲသူ-
ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည့်ရက်၂၀၀၀