၅ ယန်း
ဂျပန်နိုင်ငံ
တန်ဖိုးဂျပန်ယန်းငွေ
အလေးချိန်၃.၇၅ ဂရမ်
အချင်း၂၂ မီလီမီတာ
အထူ၁.၅ မီလီမီတာ
အလည်ပေါက်၏ အချင်း၅ မီလီမီတာ
ပါဝင်ပစ္စည်းc. ၆၅% Cu
c. ၃၅% Zn
ဒင်္ဂါးသွန်းလုပ်သည့်နှစ်၁၉၅၉–လက်ရှိ
ကက်တလောက်နံပါတ်KM 72, 72a, 96.1 and 96.2
Obverse
GoEnDamaScan.jpg
ဒီဇိုင်းဆန်စပါး၊ ရေ နှင့် စက်သွား
ဒီဇိုင်းဆွဲသူ"Old script"
Reverse
5JPY.JPG
ဒီဇိုင်းTree sprouts
ဒီဇိုင်းဆွဲသူ"new script"


ကိုးကားပြင်ဆင်