၉ ထောင်စုနှစ် သည် ဂရီဂေါ့ရီးယန်း ပြက္ခဒိန်၏ ၈၀၀၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ တွင် စတင်ပြီး ၉၀၀၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင် အဆုံးသတ်မည်ဖြစ်သည်။

နက္ခတ္တ ဖြစ်ရပ်များပြင်ဆင်

ကိုးကားပြင်ဆင်