နု (ခန)

( မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)

ဟိရဂန တွင် ぬ သို့မဟုတ် ခတခန တွင်ヌ  (ရောမအက္ခရာဖြင့် nu ဖြင့် မှတ်သားသည်) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

အက္ခရာ ဖလှယ်ခြင်းnu
hiragana origin
katakana origin
Form Rōmaji Hiragana Katakana
Normal n-
(な行 na-gyō)
nu
nuu
ぬう, ぬぅ
ぬー
ヌウ, ヌゥ
ヌー
Other additional forms
Form (nw-)
Rōmaji Hiragana Katakana
nwa ぬぁ ヌァ
nwi ぬぃ ヌィ
(nwu) (ぬぅ) (ヌゥ)
nwe ぬぇ ヌェ
nwo ぬぉ ヌォ

ဆွဲသားချက်ပြင်ဆင်

 
Stroke order in writing ぬ
 
Stroke order in writing ヌ
 
Stroke order in writing ぬ
 
Stroke order in writing ヌ

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်ပြင်ဆင်

အက္ခရာ အချက်အလက်များ
နမူနာ
ယူနီကုဒ် အမည် HIRAGANA LETTER NU KATAKANA LETTER NU HALFWIDTH KATAKANA LETTER NU KATAKANA LETTER SMALL NU
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
ယူနီကုဒ် 12396 U+306C 12492 U+30CC 65415 U+FF87 12788 U+31F4
UTF-8 227 129 172 E3 81 AC 227 131 140 E3 83 8C 239 190 135 EF BE 87 227 135 180 E3 87 B4
Numeric character reference ぬ ぬ ヌ ヌ ヌ ヌ ㇴ ㇴ
Shift JIS 130 202 82 CA 131 107 83 6B 199 C7
  • Braille
ぬ / ヌ in Japanese Braille
ぬ / ヌ
nu
ぬう / ヌー
Other kana based on Braille
にゅ / ニュ
nyu
にゅう / ニュー
nyū
           

   

ကိုးကားပြင်ဆင်