မြန်မာဘာသာဖြင့် သင့်လျော်သော အမည်မရှိသေးသောကြောင့် ဤဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ကို အခြားဘာသာစကား / စာဖြင့် ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်သည်။

ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်တစ်ခု အလုပ်လုပ်နေခြင်းကို ရုတ်တရက် ရပ်တန့်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာတွင် ပရိုဂရမ် အလုပ်လုပ်နေခြင်းကို ရပ်တန့်ရန် နည်းလမ်း ၂ ခုရှိသည်။ Esc key ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ၊ ဤသို့ပြုလုပ်၍မရပါက Ctrl + C ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ၊ ထိုသို့ ပြုလုပ်၍မရပါက Ctrl + Break ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ပရိုဂရမ်အလုပ်လုပ်နေခြင်းကို ဟန့်တား ရပ်တန့်စေလိုက်သည်။ Apple Macintosh ကွန်ပျူတာများဖြင့် command + ကို ရိုက်နှိပ်ပါက လုပ်ဆောင်ချက်အား ရပ်တန့်စေနိုင်သည်။