မြန်မာဘာသာဖြင့် သင့်လျော်သော အမည်မရှိသေးသောကြောင့် ဤဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ကို အခြားဘာသာစကား / စာဖြင့် ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်သည်။

ကိန်းစစ် လုံးစီပါသော ကိန်းအတွဲ နှစ်တွဲ

  • ရှိပါက

မညီမျှချက်ကို Cauchy ၏ inequality ဟု ခေါ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်