မြန်မာဘာသာဖြင့် သင့်လျော်သော အမည်မရှိသေးသောကြောင့် ဤဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ကို အခြားဘာသာစကား / စာဖြင့် ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်သည်။

Goregrind သည် Grindcore နှင့် Death metal တို့၏ မျိုးခွဲတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဗြိတိန်တီးဝိုင်း Carcass သည် ဤအမျိုးအစားပေါ်ထွက်လာခြင်းကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ goregrind သည် ရေထဲတွင် သီဆိုသောအသံကဲ့သို့ အဆိုပုံစံများပါရှိသည်။

သမိုင်းကြောင်း

ပြင်ဆင်ရန်

Repulsion ၏ Horrified နှင့် Impetigo ၏ Ultimo Mondo Cannibale တို့ ထိတွေ့ခဲ့သော်လည်း အမျိုးအစား၏မူရင်းမှာ ဗြိတိန်တီးဝိုင်း Carcass နှင့်အတူ တည်ရှိသည်။ သူတို့သည် ၁၉၈၀နောက်ပိုင်းတွင် စတင်ခဲ့သည်။ သူတို့၏ “Reek of Putrefaction” album တွင် pitch shift recording နည်းပညာများကို အသုံးပြုထားသည်။ hardcore punk နှင့် grindcore ဖြစ်ရပ်များမှ left-wing နိုင်ငံရေးအကြောင်းများကို ရေးဖွဲ့ထားသည်။

ဝိသေသလက္ခဏာများ

ပြင်ဆင်ရန်

Matthew Harvey အဆိုအရ goregrind ဂီတ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများ pitch-shift နည်းပညာများနှင့်နိမ့်သောအဆိုပုံစံများနှင့် အလွန်မြန်သော tempoများပါဝင်သည်။ Zero Tolerance မဂ္ဂဇင်းမှ ဖော်ပြထားသည်မှာ detuned guitar များ၊ blasting drum များ ကြီးမားလေးလံသော distorted vocalများပါဝင်သည်။ သူတို့စာသားအကြောင်းအရာများမှာ gore, forensic pathology, သေခြင်းတရားနှင့် မုဒိမ်းအကြောင်းအရာများ ပါဝင်သည်။ စာသားများ z movie နှင့် horror movie ကဲ့သို့ အကြောင်းအရာများပါဝင်သည်။ ပိုလန် goregrind တီးဝိုင်း Dead Infection မှ ဒရမ်သမား Cyjan ပြောဆိုသည်မှာ grindcore နှင့် goregrind တို့ကြားထဲတွင် ကွဲပြားမှုမရှိပါဘူး။ လူမှုရေးနှင့် နိုင်ငံရေးအရ ဆက်စပ်နေသည် ဟုဆိုသည်။