ပင်မမီနူးကို ဖွင့်ရန်

မေးမြန်းခြင်း

အလျဉ်စလို မမေးမီ မေးနေကျ မေးခွန်းများကို ဦးစွာ ဖတ်ကြည့်ပါ။

မသိလျှင်​ မေးရန်။

ဆွေးနွေး အကြံပေးရန်

စာအရေးအသား အပေါ် မေးမြန်းရန်

စာရေးသားပုံ မှားသည်ဟု ထင်ပါက မေးမြန်းရန်မလိုဘဲ ပြုပြင်လိုက်ရန်။ သို့မဟုတ်​ ထိုစာမျက်နှာ၏ ပြောရန်ကဏ္ဍတွင် ရေးသားထားခဲ့ရန်။