မြန်မာဘာသာဖြင့် သင့်လျော်သော အမည်မရှိသေးသောကြောင့် ဤဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ကို အခြားဘာသာစကား / စာဖြင့် ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်သည်။

Palyul Monastery တိဘက်နိုင်ငံရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းတော်တစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်