မြန်မာဘာသာဖြင့် သင့်လျော်သော အမည်မရှိသေးသောကြောင့် ဤဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ကို အခြားဘာသာစကား / စာဖြင့် ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်သည်။

Progressive country သည် ၁၉၇၀ အစောပိုင်းတွင် country ဂီတ၏မျိုးခွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁၉၆၀ နောက်ပိုင်းနှင့် ၁၉၇၀အစောပိုင်းတွင် country ဂီတသည် Nashville sound နှင့် Bakerfield sound တို့၏လွှမ်းမိုးခြင်းခံရသည်။ country အနုပညာရှင်များမှ မျိုးဆက်သစ်အမျိုးအစားတစ်ခုပေါ်လာသည်။

Progressive country သည် Nashville မှ အောင်မြင်ခဲ့သော အနုပညာရှင်များမှ လှုပ်ရှားမှုနှင့် key များစွာတို့ကို တေးရေးဆရာများ အခြေခံထားသည်။ ကျယ်ပြန့်လာသော country ဂီတနှင့် သက်ဆိုင်နေသည်။ အနုပညာရှင်များထဲတွင် Willie Nelson သည် ရှေ့ဆုံးမှ ဖြစ်ပြီး သူသည် သူ၏ကိုယ်ပိုင်သီချင်းများကို ဖျော်ဖြေပြီးနောက် Texas သို့ပြန်၍ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ Nelson သည် Texas နှင့် Nashville တွင် အနုပညာရှင်များကို လှုံဆော်စေခဲ့သည်။

၁၉၇၀အလယ်တွင် progressive country အနုပညာရှင်များ mainstream သို့ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ များသောအားဖြင့် အခြား အနုပညာရှင်များသည် ပြန်ဆိုတေးများ သီဆိုခဲ့ကြသည်။ Progressive country သည် outlaw country အတွက် အခြေခံထားသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် cowpunkနှင့် alternative country အနုပညာရှင်များ(၁၉၈၀)ကို ဖြတ်သန်း၍ ၁၉၇၀နောက်ပိုင်းတွင် ကျယ်ပြန့်စွာလာခဲ့သည်။