မြန်မာဘာသာဖြင့် သင့်လျော်သော အမည်မရှိသေးသောကြောင့် ဤဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ကို အခြားဘာသာစကား / စာဖြင့် ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်သည်။

Single သို့မဟုတ် record single ဆိုသည်မှာ ဂီတနယ်ပယ်တွင် အသုံးပြုသည့် သီချင်းဖြန့်ချိသည့် စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အယ်လ်ဘမ်လိုက် မဟုတ်ဘဲ သီချင်းတစ်ပုဒ်တည်း ဖြစ်လေ့ရှိကာ အများပြည်သူထံသို့ ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ရောင်းချလေ့ရှိသည်။ များသောအားဖြင့် အယ်လ်ဘမ်မထွက်မီ ထိုအယ်လ်ဘမ်ထဲမှ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို သီးခြားကြိုတင် ဖြန့်ချိရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်။

45 rpm single record