မင်းပင်ဂွင်း (အပ္ပတီနိုဒိုက် ပတ္တဂိုနီးကပ်) သည် ပင်ဂွင်းမျိုးတို့တွင် ဒုတိယ ကိုယ်လုံးအကြီးဆုံး မျိုးစိတ်ဖြစ်သည်။ အချို့သောနေရာတို့တွင် ဧကရာဇ်ပင်ဂွင်းနှင့်ပင် ခပ်ဆင်ဆင်တူသည်။ မျိုးစိတ် ၂ ခုရှိပြီး ပတ္တဂိုနီးကပ်နှင့် အေ ပီ ဟောလီဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ပတ္တာဂိုနီးကပ်ကို တောင်အတ္တလန္တိတ်၌ တွေ့ရပြီး ဟောလီကို အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတောင်ဘက် (ကာဂူလန်ကျွန်းစု၊ ခရော့ဇက်ကျွန်း၊ အပ်ဒွပ်မင်းသာားကျွန်းစု၊ ဟာ့ကျွန်းနှင့် မက်ဒေါ်နယ်ကျွန်းစု) နှင့် မက္ကွာရီကျွန်းတို့၌ တွေ့ရသည်။ ငါးမီးအိမ်၊ ကင်းမွန်နှင့် ပုဇွန်ကြော့တို့ကို စားသည်။

Aptenodytes patagonicus
Aptenodytes patagonicus

အန္တာတိက မြောက်ဘက်စွန်းရှိ အန္တာတိကဝင်ကျွန်းစု၊ ဂျော်ဂျီယာတောင်ဘက်နှင့် အခြား အနီးတဝိုက်ကျွန်းတို့၌ သားပေါက်သည်။