ကဏ္ဍ:၁၆၃၀ ဆယ်စုနှစ်

ကဏ္ဍခွဲများ

ဤကဏ္ဍတွင် စုစုပေါင်း ၁၀ ခု အနက်မှ အောက်ပါ ကဏ္ဍခွဲ ၁၀ ခု ရှိသည်။

  • ၁၆၃၀(၂ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၆၃၁(၂ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၆၃၂(၂ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၆၃၃(၂ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၆၃၄(၂ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၆၃၅(၂ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၆၃၆(၂ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၆၃၇(၂ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၆၃၈(၂ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၆၃၉(၂ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)