ကဏ္ဍ:၁၆၅၀ ဆယ်စုနှစ်

ကဏ္ဍခွဲများ

ဤကဏ္ဍတွင် စုစုပေါင်း ၁၀ ခု အနက်မှ အောက်ပါ ကဏ္ဍခွဲ ၁၀ ခု ရှိသည်။

  • ၁၆၅၀(၂ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၆၅၁(၂ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၆၅၂(၂ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၆၅၃(၂ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၆၅၄(၂ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၆၅၅(၂ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၆၅၆(၂ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၆၅၇(၂ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၆၅၈(၂ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၆၅၉(၂ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)