ကလေးတက္ကသိုလ် သည် မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမြို့တွင် တည်ရှိသော ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ က​လေးတက္ကသိုလ် ကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ​ကလေး​ကောလိပ် အဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် က​လေးတက္ကသိုလ်အဖြစ် မြှင့်တင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။

ကလေးတက္ကသိုလ်
အမျိုးအစားအများဆိုင်
တည်နေရာကလေးမြို့, စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာနိုင်ငံ
ဝဘ်ဆိုဒ်kalayuniversity.com