ကိုကို၊ ဗိုလ်မှူးကြီး(ငြိမ်း) ပြင်ဆင်ရန်

အသက်(၈၈)နှစ် စည်သူဘွဲ့၊ နိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည်ဘွဲ့(ပထမဆင့်)၊ ပြည်ထဲရေးနှင့် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန (ယခင်) ဝန်ကြီး (ငြိမ်း) (၁၄-၃-၂၀၁၀ ရက်နေ့တွင် ကွယ်လွန်သည်။) [၁]

ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်

  1. စွယ်စုံကျမ်းနှစ်ချုပ်(၂၀၁၁)