ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နယ်မြေဒေသ အခေါ်အဝေါ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ငါးခုနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း တစ်ခု ရှိသည်။

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနှင့် တိုင်းများ

ပြင်ဆင်ရန်
 
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနှင့် တိုင်းများ
အမည် အင်္ဂလိပ် အမည် Capital ဒေသ လူဦးရေ ဧရိယာ (km²) အမျိုးအစား
ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ Danu Self-Administered Zone ပင်းတယမြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ
ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ Kokang Self-Administered Zone လောက်ကိုင်မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ
နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ Naga Self-Administered Zone လဟယ်မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ Pa'O Self-Administered Zone ဟိုပုန်းမြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ
ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ Pa Laung Self-Administered Zone နမ့်ဆန်မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ
ဝကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း Wa Self-Administered Division ဟိုပန်မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဦးစီးအဖွဲ့

ပြင်ဆင်ရန်

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၏ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေးအဖွဲ့ ဖြစ်သည်။ ဦးစီးအဖွဲ့ကို တာဝန်ခံကာ ဒေသအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းထားရှိသည်။

 
ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ​ဒေသ ဦးစီးအဖွဲ့ရုံး

အခြားကြည့်ရန်

ပြင်ဆင်ရန်