ကုန်သည်လမ်းသည် အရှေ့မှ အနောက်သို့ သွယ်တန်းထားပြီး ရန်ကုန်မြို့ မြို့လယ်တွင် တည်ရှိသည်။ ကုန်သည်လမ်းသည် မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံအား တောင်ဘက်မှဖြတ်၍သွားသည်။

ကုန်သည်လမ်း (၂၀၁၃ ခုနှစ်)
ကုန်သည်လမ်း (၁၈၉၀ ခုနှစ်များ)