ကျွဲကူးဆိပ်ရွာ၊ လှည်းကူးမြို့နယ်

ကျွဲကူးဆိပ်ရွာ သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ်ရှိ ရွာတစ်ရွာ ဖြစ်သည်။ ဒါးပိန်မြို့ နှင့် နီးကပ်စွာ တည်ရှိသည်။ သပြုရွာနှင့် ပဲခူးမြစ်ခြားလျက် တည်ရှိသည်။