ချိုးလင်းပြာ
Feral Barbary Dove.jpg
မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်း
လောက:
မျိုးပေါင်းစု:
မျိုးပေါင်း:
မျိုးစဉ်:
မျိုးရင်း:
မျိုးစု:
မျိုးစိတ်:
S. risoria
ဒွိနာမ
Streptopelia risoria

ကိုးကားပြင်ဆင်