ချောင်းကလေးရွာ၊ စက်တုချောင်းကလေး

ချောင်းကလေးရွာ၊ စက်တုချောင်းကလေး

ချောင်းကလေး
နိုင်ငံ မြန်မာ
တိုင်းဒေသကြီးဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ခရိုင်မအူပင်ခရိုင်
မြို့နယ်ဓနုဖြူမြို့နယ်
ကျေးရွာအုပ်စုစက်တုချောင်းကလေး[၁]

ကိုးကားပြင်ဆင်

  1. GAD, Feb 2011