စက်ဝန်းလုံး ကိုဩဒိနိတ်စနစ်

(စက်ဝန်းလုံး အမှတ်ချအိမ် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)

သင်္ချာသုံး စက်လုံး ကိုဩဒိနိတ်စနစ် (သို့) စက်ဝန်းလုံး ကိုဩဒိနိတ်စနစ် (အင်္ဂလိပ်: Spherical Coordinate System) ဆိုသည်မှာ - ထုထည် ရပ်ဝန်းတခုခု အတွင်းရှိ တည်နေရာအမှတ်တို့ကို ကိန်း၃လုံးစုံနည်းဖြင့် ဖော်ပြရာ၌၊

  • ပေတံ့သုညသဘော အမှတ်နေရာ မှ အကွာအဝေးသည် သို့မဟုတ် ("ရို") ဟူသည့် အဖြောင့်ကွာမျဉ်း (radial line) အဖြစ်၊
ရူပဗေဒသုံး စက်ဝန်းလုံး ကိုဩဒိနိတ်စနစ် (Spherical Coordinate System) ၏ ကိုဩဒိနိတ် များ သရုပ်ပြပုံ။ က တာရင်းအမှတ်မှ မျဉ်းဖြောင့်အတိုင်း အကွာအဝေး ဖြစ်၏၊ က ခေါင်းငုံ့ထောင့်(polar angle) ဖြစ်၏၊ က ခေါင်းလှည့်ထောင့် (azimuthal angle) ဖြစ်၏။
သင်္ချာသုံး စက်ဝန်းလုံး ကိုဩဒိနိတ်စနစ် (Spherical Coordinate System) ၏ ကိုဩဒိနိတ် များ သရုပ်ပြပုံ။ သို့မဟုတ် တစ်ခါတရံတွင် က တာရင်းအမှတ်မှ မျဉ်းဖြောင့်အတိုင်း အကွာအဝေး ဖြစ်၏၊ က ခေါင်းလှည့်ထောင့် (azimuthal angle) ဖြစ်၏၊ က ခေါင်းငုံ့ထောင့် (polar angle) ဖြစ်၏။

"မည်သည့်ဘက်သို့ ထိုအကွားအဝေး" ဟု ပေါင်းဖော်ပြနေသော ထောင့်ပမာဏတို့အနေနှင့်...
ရူပဗေဒသုံး အခေါ်အဝေါ်များအရလျှင် -

  • ထောင်လိုက်စံတိုင်၏ ဘက်လှည့်မှ မည်မျှ သွေစောင်းနေကြောင်းသည် ("သေဋာ" သို့မဟုတ် "သေဋာ") ဟူသော ခေါင်းငုံ့ထောင့် (polar angle) အဖြစ်၊
  • အလျားလိုက်စံတိုင်၏ ဘက်လှည့်မှ မည်မျှ သွေးစောင်းနေကြောင်းသည် ("ဖိုင်"ထက် နှာသံပေါက်သော "ဖှိုင်") ' ဟူသော ခေါင်းလှည့်ထောင့် (azimuthal angle) အဖြစ်၊

ပုံစံဝင် ကိုဩဒိနိတ်များ ဖော်ဆောင်သည့် တိုင်းကြောင်း-၃ခုပါ အမှတ်ချအိမ် (3-dimensional Coordinate System) တမျိုး ဖြစ်လေ၏။

အကိုးအကား

ပြင်ဆင်ရန်