ဆွေးနွေးချက်:ဒီမိုကရက်တစ် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်တပ်မတော်

အကြောင်းအရာအသစ် ထပ်ထည့်ရန်
ဤစာမျက်နှာတွင် ဆွေးနွေးချက်များမရှိပါ။

Authentic flag is yellow with symbols and inscription. The pictured flag don't exist. Jolle 28-3-2021

The flag is drawn based on this. NinjaStrikers «» ၀၈:၁၉၊ ၂၉ မတ် ၂၀၂၁ (UTC)
စာမျက်နှာ "ဒီမိုကရက်တစ် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်တပ်မတော်" သို့ ပြန်သွားရန်။