ဆွေးနွေးချက်:မဏိစန္ဒာ

Active discussions

ပဲခူး နုိင်ငံေတာ်အမည်သည်ဘာလဲ — Khun lathar (ဆွေးနွေးပံ့ပိုး) ၏ လက်မှတ်မရေးထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်။ 07:09, 22 April 2020

မနူဟာမင်းမိဖုရားနဲ့မဏိစန်ဒါဟာ အမျိုးေတာ်စပ်ရဲ့လားပြင်ဆင်

သမုိင်းကတစ်ခန်းေပျာက်ေနလုိ့ Khun lathar (ဆွေးနွေး) ၀၇:၁၁၊ ၂၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ (UTC)

စာမျက်နှာ "မဏိစန္ဒာ" သို့ ပြန်သွားရန်။