ဆွေးနွေးချက်:မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဘာသာစကား ဦးစီးဌာန

Active discussions

ဖျက်ပစ်ခြင်းအတွက် ခုခံပြောဆိုခြင်းပြင်ဆင်

ေရးတဲ႕သူကိုမျကိဳက္ရင္မင္းတို့ေရးပါလား — Nhpo Nhpo (ဆွေးနွေးပံ့ပိုး) ၏ လက်မှတ်မရေးထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်။ 14:23, 19 April 2020

Nhpo Nhpo Nhpo Nhpo (ဆွေးနွေး) ၁၄:၂၃၊ ၁၉ ဧပြီ ၂၀၂၀ (UTC)

Nhpo Nhpo Nhpo Nhpo (ဆွေးနွေး) ၁၄:၂၄၊ ၁၉ ဧပြီ ၂၀၂၀ (UTC)

PORI FITAR Nhpo Nhpo (ဆွေးနွေး) ၁၄:၂၉၊ ၁၉ ဧပြီ ၂၀၂၀ (UTC)

ဖျက်ပစ်ခြင်းအတွက် ခုခံပြောဆိုခြင်းပြင်ဆင်

ျပည့္စံုပါတယ္ — Nhpo Nhpo (ဆွေးနွေးပံ့ပိုး) ၏ လက်မှတ်မရေးထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်။ 14:28, 19 April 2020

စာမျက်နှာ "မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဘာသာစကား ဦးစီးဌာန" သို့ ပြန်သွားရန်။