ဤအသံုးျပဳသူသည္​ျမန္​မာဘာသာ၊ရခိုင္​ဘာသာႏွင္​့အဂၤလိပ္​ဘာသာြၽမ္​းက်င္​​ေသာရခိုင္​လူမ်ိဳးဗုဒၶဘာသာ၀င္​ျဖစ္​သည္​။ညာသန္​ျဖစ္​သည္​ၾကက္​​ေတာင္​ကြႏွင္​့အသူရာတို႔ကို​ေရးသားသည္​။[၁]

  1. ၾကက္​​ေတာင္​ကြ အသူရာ