ဆွေးနွေးချက်:ဟစ်ပိုကရေးတစ် အုတ်သ်

အကြောင်းအရာအသစ် ထပ်ထည့်ရန်
ဤစာမျက်နှာတွင် ဆွေးနွေးချက်များမရှိပါ။

Oath ကို ကျင့်ဝတ် နိတိ တစ်ခုခုပြန်ဆိုသင့်တယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။ Dr Lotus Black (talk) ၁၆:၃၆၊ ၃ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၆ (UTC)

How about ကျမ်းသစ္စာ / ကျမ်းကျိန်ချက် / ကတိသစ္စာ? NinjaStrikers «» ၁၇:၀၃၊ ၃ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၆ (UTC)
It's fine rather than အုတ်သ် I think. Dr Lotus Black (talk) ၀၁:၄၁၊ ၄ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၆ (UTC)
စာမျက်နှာ "ဟစ်ပိုကရေးတစ် အုတ်သ်" သို့ ပြန်သွားရန်။