ဇီဝနည်းပညာသည် ဇီဝသက်ရှိနှင့် ဇီဝဖြစ်စဉ်များကို စက်မှုနည်းပညာ၊ ဆေးပညာနှင့် ဇီဝထွက်ကုန် လိုအပ်သော နယ်ပယ်များတွင် အသုံးချသည့် နည်းပညာဖြစ်သည်။ နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာ လူသားတို့သည် စိုက်ပျိုးရေး၊ အစားအစာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဆေးပညာရပ်တို့တွင် အသုံပြုခဲ့ကြသည်။[၁]

အင်ဆူလင် ပုံဆောင်ခဲ

ကိုးကားပြင်ဆင်