ယနေ့အထူးဓာတ်ပုံ
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၊ နောင်ချိုမြို့နယ်ရှိ ဘန့်ဘွေးကျင်းရေတံခွန်ဓာတ်ပုံ - Mayor mt