တိုင်းရင်းသား (အင်္ဂလိပ်: Indigenous peoples, first peoples, aboriginal peoples, native peoples, or autochthonous peoples) ဆိုသည်မှာ ဒေသတစ်ခုတွင် မူလအခြေချ နေထိုင်သူများမှ ဆင်းသက်လာသည့် လူမျိုးစု ဖြစ်သည်။