ဒေါင့်ကြီးရွာ၊ ရေကြည်မြို့နယ်

ဒေါင့်ကြီးရွာ၊ ဒေါင့်ကြီးရိုးမဒေါ့

ဒေါင့်ကြီး
နိုင်ငံ မြန်မာ
တိုင်းဒေသကြီးဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ခရိုင်ပုသိမ်ခရိုင်
မြို့နယ်ရေကြည်မြို့နယ်
ကျေးရွာအုပ်စုဒေါင့်ကြီးရိုးမဒေါ့[၁]
  1. GAD, Feb 2011