ဒြပ်ဆွဲအားဆိုင်ရာလှိုင်းများ

ဒြပ်ဆွဲအားဆိုင်ရာလှိုင်းများ ဆိုသည်မှာ အာကာသအချိန်ကွေးညွတ်မှုတွင် ဂယက်ထပျံ့နှံ့သည့် လှိုင်းများဖြစ်သည်။ အချို့သော ပြင်းထန်သည့် ဒြပ်ဆွဲအားအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုဖြစ်စဉ်များတွင် ဒြပ်ဆွဲအားဆိုင်ရာလှိုင်းများကို ထုတ်လွှတ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်ရာအရင်းအမြစ်မှ ပြင်ပသို့ ပျံ့နှံ့ထွက်ခွာသည်။ ယင်းလှိုင်းများ တည်ရှိမှုကို အဲလ်ဘတ် အိုင်းစတိုင်းက သူ၏ ယေဘုယျနှိုင်းရသီအိုရီအရ ၁၉၁၆ ခုနှစ်တွင် စတင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်။ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်း ဖြာထွက်မှုတွင် ဖြာထွက်စွမ်းအင် ထုတ်လွှတ်ခြင်း ကဲ့သို့ပင် ဒြပ်ဆွဲအားဆိုင်ရာလှိုင်းများသည် ဒြပ်ဆွဲအားဆိုင်ရာ ဖြာထွက်ခြင်းပုံစံဖြင့် စွမ်းအင်များကို သယ်ဆောင်သည်။ နယူတန် ဒြပ်ဆွဲအားသီအိုရီအရဆိုလျှင် ဒြပ်ဆွဲအားဆိုင်ရာလှိုင်းများ မတည်ရှိနိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နယူတန်သီအိုသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြန်အလှန် သက်ရောက်မှုများသည် ကန့်သတ်မဲ့အမြန်နှုန်းဖြင့် သို့မဟုတ် တမဟုတ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်သည်ဟု အခြေခံယူဆမှုပြုသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

ဒြပ်ဆွဲအားဆိုင်ရာလှိုင်း နက္ခတ္တဗေဒသည် စတင်ဖွံ့ဖြိုးလာနေသော နက္ခတ္တစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုဆိုင်ရာပညာရပ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယင်းပညာရပ်သည် ဒြပ်ဆွဲအားဆိုင်ရာလှိုင်းများကို အသုံးပြု၍ နယူထရွန်ကြယ်များ၊ တွင်းနက်များ၊ စူပါနိုဗာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ရပ်များနှင့် မဟာပေါက်ကွဲမှု၏ ကနဦးဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို စုဆောင်းရန်အတွက် ရည်ရွယ်သည်။ ဒြပ်ဆွဲအားဆိုင်ရာလှိုင်း စောင့်ကြည့်တိုင်းတာရေးစခန်း အမျိုးမျိုးကို တည်ဆောက် လည်ပတ်လျက် ရှိကြသည်။

ဒြပ်ဆွဲအားဆိုင်ရာလှိုင်းများကို ထုတ်လွှတ်ရန် အလားအလာရှိသော အရင်းအမြစ်များမှာ ကြယ်ဖြူပုများ၊ နယူထရွန်ကြယ်များနှင့် တွင်းနက်များ ပါဝင်သည့် ကြယ်စုံတွဲစနစ်များ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် တွင်းနက်နှစ်ခု ပေါင်းစပ်ခြင်းမှ ထွက်ပေါ်လာသည့် ဒြပ်ဆွဲအားဆိုင်ရာလှိုင်းများကို သိပ္ပံပညာရှင်များက ပထမဆုံးအကြိမ် တိုင်းတာတွေ့ရှိခဲ့သည်။