နတ်ဘုန်းရှိန်ဆုတောင်းပြည့်စေတီတော်

နတ်ဘုန်းရှိန်ဆုတောင်းပြည့်စေတီတော် သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာမွေမြို့နယ်၊ ဗျိုင်းရေအိုးစင်လမ်းရှိ စေတီတော် ဖြစ်သည်။

နတ်ဘုန်းရှိန်ဆုတောင်းပြည့်စေတီတော်

ကိုးကားပြင်ဆင်