နှာခေါင်း သည် ခန္ဓာကိုယ် ၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပြီး အနံ့အာရုံ ကို ပေးသည်။ အသက်ရူရန်လည်း အထောက်အကူ ပြုသည်။ ထိုမှတဆင့် ဦးနှောက် သို့ အချက်အလက်များ ပေးပို့နိုင်သည်။ အနံ့ခံ အစိတ်အပိုင်းနှင့် ၎င်းကို ဆက်သွယ်ထားသော အာရုံကြော အစုအဝေး များ ပါဝင်သည်။ လူတွင် နှာခေါင်းသည် မျက်နှာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ရှိသည်။ သတ္တဝါ အမျိုးအစားကို လိုက်၍ အနံ့ခံစွမ်းရည် ကွာခြားသည်။ ဥပမာ ခွေးသည် လူတို့ထက် ပို၍ အနံ့ခံ ကောင်းသည်။ တချို့တွင်မှု အနံ့ခံရန်သာမက တခြားလုပ်ေဆာင်ချက်များလည်း လုပ်သည်။ ဥပမာ ဆင်တို့သည် နှာခေါင်းကို အရာဝတ္ထုများ ယူရန်ပါ အသုံးပြုသည်။

Close-up of a human's nose
Elephants have long noses called trunks