ပီကိုမီတာ သည် နိုင်ငံတကာသုံး အတိုင်းအတာယူနစ်စနစ်ဖြစ်ပြီး သင်္ကေတ pm ဖြင့်ဖော်ပြသည်။ မက်ထရစ်စနစ်တွင် အလျားကို တိုင်းတာရာ၌ အသုံးပြုပြီး 1×10−12 m သို့မဟုတ် ၁ မီတာ၏ ၁ ထရီလီယံပုံတစ်ပုံ ဖြစ်သည်။ မီကိုမီတာသည် မိုက်ခရိုမီတာ၏ တစ်သိန်းပုံတစ်ပုံဟုလည်း သိထားကာ micromicron ဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြသည်။[၂].[၃] ရူပဗေဒ၊ အမှုန်ရူပဗေဒ၊ စာရင်းအင်းပညာရပ်နှင့် ဓာတုဗေဒများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသည်။

ပီကိုမီတာ
Atom.svg
(ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားသည့်) အချင်း ၆၂-ပီကိုမီတာရှိ ဟီလီယမ်အက်တမ်၏ နားလည်လွယ်အောင် ရှင်းပြထားသော သရုပ်ဖေါ်ပုံတစ်ခု[၁]
ယူနစ်အချက်အလက်
အတိုင်းအတာစနစ်မက်ထရစ်စနစ်
ယူနစ်၏အလျား
သင်္ကေတpm 
ယူနစ် ဖလှယ်မှုများ
1 pm in ...... ညီမျှသည်မှာ ...
   SI units   1×10−12 m
   သဘာဝ ယူနစ်များ   6.1877×1022 P
1.8897×10−2 a0
   imperial units   ၃.၉၃၇၀×၁၀−၁၁ လက်မ
မြန်မာဝစ်ရှင်နရီ
မြန်မာ ဝစ်ရှင်နရီ တွင် ဤစကားလုံးအတွက်
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ရှိသည် -

ကိုးကားပြင်ဆင်

  1. Atomic radiusWebElements: the periodic table on the web
  2. (2006) Dictionary of Distances. Elsevier. ISBN 0-444-52087-2 
  3. How Many? A Dictionary of Units of Measurement; Russ Rowlett and the University of North Carolina at Chapel Hill; http://www.unc.edu/~rowlett/units/dictB.html