ပုံရိပ် (image) ဟူသည်မှာ ဝတ္ထုစစ်များ၏ ပုံတူအရိပ် (artifact) ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် တူးဒီရုပ်ပုံ (two-dimensional picture) တစ်ပုံသည် ပုံရိပ်ဖြစ်သည်။ ပုံရိပ်တွင် တူးဒီပုံရိပ် နှင့် သရီးဒီပုံရိပ် (three-dimensional image) ဟူ၍ နှစ်မျိုးကွဲသည်။ ယင်းပုံရိပ်များကို အလင်းဓာတ်ကိရိယာ (optical device) များ ဖြစ်ကြသော ကင်မရာကြေးမုံမှန်ဘီလူးတယ်လီစကုပ်မိုက္ကရိုစကုပ် သို့မဟုတ် လူ သက်ရှိ သတ္တဝါတို့၏ မျက်စိ နှင့် ရေမျက်နှာပြင်တို့တွင် ဖမ်းယူပုံဖော်ရရှိနိုင်သည်။

The top image is captured using photography. The bottom image is rendered. Images are produced by capturing or rendering.
ပုံရိပ်

ဆက်စပ်ကြည့်ရှုရန် ပြင်ဆင်ရန်

ပြင်ပလင့်ခ်များ ပြင်ဆင်ရန်

ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်