ပဲနီလေး
3 types of lentil.png
Red, green, and puy lentils
မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်း
လောက:
(unranked):
(unranked):
(unranked):
မျိုးစဉ်:
မျိုးရင်း:
မျိုးရင်းသေး:
မျိုးဇာတ်:
မျိုးစု:
မျိုးစိတ်:
L. culinaris
ဒွိနာမ
Lens culinaris
Medikus