ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားစနစ်

သင်္ချာဘာသာရပ်ရှိ ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားစနစ် (dynamical system) တစ်ခုဆိုသည်မှာ ဂျီဩမေတြီ ရပ်ဝန်းတစ်ခုထဲရှိ အစက်ပွိုင့် တစ်ခု၏ အချိန်နှင့်အမျှ မူတည်ပြောင်းလဲခြင်းကို ဖော်ပြသည့် သင်္ချာဖန်ရှင် (function) တစ်ခု ဖြစ်သည်ဟု အကြမ်းအားဖြင့် ဆိုနိုင်သည်။ သာဓကဆိုရသော် ချိန်သီးနာရီရှိ လွှဲတံ၊ ပိုက်တစ်ခုအတွင်း ရေစီးဆင်းမှု၊ ကန်တစ်ခုအတွင်းရှိ နှစ်စဉ် ငါး အကောင်အရေအတွက် စသည့်တို့ကို ဖော်ပြသည့် သင်္ချာပုံစံ မော်ဒယ်များမှာ ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားစနစ်များ ဖြစ်ကြသည်။

ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားစနစ်တစ်ခု ဖြစ်သည့် လောအန့်စ်စနစ် (Lorenz system) ကို လေ့လာရာတွင် တွေ့ရှိရသည့် လောအန့်စ် ဆွဲငင်ခြေ (Lorenz attractor)