မက်သနောလ်

ဓာတု ြဒပ်ပေါင်းတစ်မျိုး

မက်သနောလ်တွင် မြင့်မား သော အောက်တိန်းအချိုးအဆ ရှိသည်။ ဓာတ်ဆီထက် ဖိနှိပ်နိုင်မှု အဆ ပိုမိုသာလွန်သည်။ အင်ဂျင် စွမ်းအင် ပိုမို ကြီးမားပါသည်။ အင်ဂျင်ပိုင်းတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ မှုများ လိုအပ်၍ ဓာတ်ဆီထက် အပူ ထက်ဝက်ခန့် လျော့နည်းပါ သည်။ မက်သနောလ်နှင့် မောင်း နှင်သော ယာဉ်မျိုး ၃ သောင်းခန့် သာ ရှိသည်။ ၎င်းတွင် ထက်ဝက် သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တွင် ဖြစ်သည်။ မက်သနောလ် စွမ်းအင်သုံး ယာဉ်အဖြစ် ပြောင်း အခြားလောင်စာများ လဲရာတွင် အထူးပြုပြင်မွမ်းမံ မှုများ လိုအပ်၍ အသုံးပြုမှု နည်း နေသည်။ လက်ရှိအားဖြင့် ဓာတ် ဆီလောင်စာတွင် ရောစပ်အသုံး ပြုကြခြင်းသာ ရှိသည်။ မော် တော်ယာဉ် ထုတ် လုပ် သည့် ကုမ္ပဏီကြီးများမှ အဆိုပါ မက် သနောလ်လောင်စာသုံးယာဉ်များကို ထုတ်လုပ်ရန် အစီအစဉ်များ ရှိ ထားကြပြီး ဖြစ်သည်။ [၁]

  1. သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဂျာနယ်၊ အမှတ်(၂)၂၀၀၅-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ