မန်ချူးရီးယားကြိုးကြာ

မန်ချူးရီးယားကြိုးကြာ

မန်ချူးရီးယားကြိုးကြာ
Grus japonensis -Marwell Wildlife, Hampshire, England-8a.jpg
At Marwell Zoo, England
သဘာဝထိန်းသိမ်းခြင်း အခြေအနေ
မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်း
လောက:
မျိုးပေါင်းစု:
မျိုးပေါင်း:
မျိုးစဉ်:
မျိုးရင်း:
မျိုးစု:
မျိုးစိတ်:
G. japonensis
ဒွိနာမ
Grus japonensis
(video) A Red-crowned Crane feeding.

ကိုးကားပြင်ဆင်