မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း(ယခင် ဘားလမ်း)သည် ရန်ကုန်မြို့တွင် ရှိသောလမ်းတစ်လမ်းဖြစ်ပြီး မဟာဗန္ဓုလ ပန်းခြံကို အရှေ့ဘက်မှ ဖြတ်သန်း၍သွားသည်။

မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း
ဘားလမ်း ၁၈၉၀ ခုနှစ်များ