မိခင် သည် ကလေးတစ်ယောက်၏ အမေ မိဘဖြစ်သည်။

မိခင်ကို "တစ်စုံတစ်ယောက်" အားဂရုတစိုက် စောင့်ရှောက်သူ ဟူ၍လည်းပြန်ဆိုနိုင်သည်။

"မိခင်" ဟူသော စကားလုံးသည် ဖတ်ရာနှင့် ရေးရာတွင် အလွန်လွယ်ကူ‌ေသာ်လည်း အဓိပ္ပါယ်ဖော်ရန် ခက်ခဲလွန်းသော စာလုံးဖြစ်သည်။