မြားသည် လေးဖြင့်ပစ်ရသည့် ရှေးခေတ်သုံး လက်နက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ မြားကို အသုံးပြုလာခဲ့သည်မှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်တစ်သောင်းအကြာကဟုဆိုသည်။

Two arrows.jpg