ယုဒရှကာရုတ်သည် သခင်ယေရှုခရစ်၏ တပည့်တကျိပ်နှစ်ပါးထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ကျမ်းကိုးကျမ်းဆိုင်ရာ ဧဝံဂေလိတရား လေးပါးစလုံးအရ၊ ယုဒသည် ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်ရှိ Sanhedrin ထံတွင် ယေရှုကို သစ္စာဖောက်ကာ နမ်းရှုံ့ကာ “ရဗ္ဗိ” ဟု ခေါ်ဝေါ်ကာ အမှောင်ထုအတွင်း သူ၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကို ဖမ်းဆီးရန် လာနေသော လူအုပ်အား အမှောင်ထုတွင် ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ သူ၏အမည်ကို သစ္စာဖောက်ခြင်းဟု မကြာခဏ အဓိပ္ပါယ်တူသည်။

ယုဒရှကာရုတ်
၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းတွင် Carl Bloch ပန်းချီဆွဲခဲ့သော နောက်ဆုံးညစာမှ အနားယူနေသည့် ယုဒရှကာရုတ် (ယာ)
ကျော်ကြားမှုယေရှုကို သစ္စာဖောက်ခြင်း
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ
ကွယ်လွန်အေဒီ ၃၀ (သို့) ၃၃
ယေရုရှလင်မြို့၊ ယုဒပြည်၊ ရောမအင်ပါယာ
ကွယ်လွန်ရသည့် အကြောင်းရင်းကြိုးဆွဲဲချ၍ မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်ခြင်း
မိဘCyboreaရှကာရုတ် (မိခင်)
ရှိမုန်ရှကာရုတ် (ဖခင်)

မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းသည် ယုဒ၏သစ္စာဖောက်ခြင်းအတွက် ရည်ရွယ်ချက်မရှိသော်လည်း၊ နောက်ဆုံးညစာစားပွဲတွင် ယေရှုဟောကိန်းထုတ်ထားသည့် အခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းအားလုံးတွင် ဖော်ပြထားသည့် အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို တင်ပြသည်။ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း ၂၆:၁၅ တွင် ယုဒသည် သစ္စာဖောက်ကို ငွေအသပြာသုံးဆယ်ဖြင့် လဲလှယ်ခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ လုကာ ၂၂:၃ နှင့် ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၁၃:၂၇ တို့က စာတန်၏ သိမ်းပိုက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်ဟု အကြံပြုထားသည်။ မဿဲ ၂၇:၁-၁၀ အရ၊ ယေရှုကို လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်သတ်ခံရမည်ကို သိရှိပြီးနောက်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့အား သစ္စာဖောက်ခြင်းအတွက် ပေးဆောင်ခဲ့သော ငွေများကို ယုဒက ပြန်ပေးရန်ကြိုးစားကာ ကြိုးဆွဲချသတ်သေခဲ့သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် လူစိမ်းများကို မြှုပ်နှံရန် လယ်တစ်ကွက်ဝယ်ရန် ငွေကိုအသုံးပြုကာ သွေးနှင့်ဝယ်ခဲ့သောကြောင့် “သွေးလယ်” ဟုခေါ်သည်။ တမန်တော် ၁:၁၈ က ပေတရုသည် ယုဒသည် လယ်ကိုဝယ်ရန် ငွေကိုအသုံးပြု၍ အလယ်တွင် တဖြန်းဖြန်းထ၍ ဝမ်းဗိုက်များထွက်နေသည်ဟု ပေတရုကို ကိုးကားထားသည်။ တကျိပ်နှစ်ပါးသော တမန်တော်တို့၏ နေရာကို နောက်ပိုင်းတွင် မဿိက ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည်။ ဧဝံဂေလိ ဇာတ်ကြောင်းများ အားလုံးတွင် သူ၏ နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားသော အခန်းကဏ္ဍ ကြောင့် ယုဒသည် ခရစ်ယာန် သမိုင်းတွင် အငြင်းပွားဖွယ် ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ရှိနေသေးသည်။ သူ၏သစ္စာဖောက်မှုသည် ရိုးရာခရစ်ယာန်ဓမ္မဗေဒအရ လူသားတို့အား ကယ်တင်ခြင်းယူဆောင်လာခဲ့သည့် ယေရှု၏ ကားစင်တင်ကွပ်မျက်ခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသို့ ဦးတည်စေသည့် အဖြစ်အပျက်များကို လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် ရှုမြင်သည်။ Proto-Orthodox Church မှ ငြင်းဆိုထားသော Gnostic Gospel of Judas သည် ယုဒ၏ လုပ်ရပ်များကို ယေရှု ပေးသော ညွှန်ကြားချက်များကို နာခံပြီး လုပ်ဆောင်ကြောင်း နှင့် တပည့်များကြားတွင် သူတပါးတည်းသာ ယေရှု၏ စစ်မှန်သော သွန်သင်ချက်များကို သိသည်။ အလယ်ခေတ်ကတည်းက Judas သည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဂျူးလူမျိုး (ဣသရေလလူမျိုး) များ၏ ပင်ကိုစရိုက်အဖြစ် ပုံဖော်ခံရပြီး သူ၏သစ္စာဖောက်မှုကို ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကို အကြောင်းပြရန်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သည်။