ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်

ယခင်ကတည်ရှိခဲ့​သောခရိုင်

ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် တည်ာ ခရိုင်ဖြစ်သည်။ [၁]၂၀၂၂ခုနှစ် ဧပြီလ (၃၀) ရက်​နေ့တွင် ရန်ကုန်​မြောက်ပိုင်းခရိုင်မှ မြို့နယ်များကို တိုက်ကြီးခရိုင်လှည်းကူးခရိုင်မှော်ဘီခရိုင်မင်္ဂလာဒုံခရိုင်အင်းစိန်ခရိုင် များအဖြစ် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။[၂][၃]

ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းတည်နေရာ (၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ​မြေပုံ)

ပါဝင်​သောမြို့နယ်များ

ပြင်ဆင်ရန်
 
​​မြောက်ပိုင်းခရိုင်မြို့နယ်များ


  လှိုင်သာယာမြို့နယ်
  လှည်းကူးမြို့နယ်
  မှော်ဘီမြို့နယ်
  ထန်းတပင်မြို့နယ်
  အင်းစိန်မြို့နယ်
  မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်
  ရွှေပြည်သာမြို့နယ်
  တိုက်ကြီးမြို့နယ်

​မြောက်ပိုင်းခရိုင်တွင် ပါဝင်သည့် မြို့နယ်များနှင့် မြို့များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

  1. တိုက်ကြီး
  2. ထန်းတပင်
  3. မင်္ဂလာဒုံ
  4. မှော်ဘီ
  5. ရွှေပြည်သာ
  6. လှည်းကူး
  7. လှိုင်သာယာအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်
  8. လှိုင်သာယာအနောက်ပိုင်းမြို့နယ်
  9. အင်းစိန်

လှိုင်သာယာမြို့နယ်ကို ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်တွင် အရှေ့ပိုင်းနှင့် အနောက်ပိုင်းဟူ၍ မြို့နယ် (၂)မြို့နယ်ခွဲခြားခဲ့သည်။[၄]

​ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့​​သောခရိုင်များ

ပြင်ဆင်ရန်
တိုက်ကြီးခရိုင်
 
တိုက်ကြီးမြို့နယ်
လှည်းကူးခရိုင်
 
လှည်းကူးမြို့နယ်
မှော်ဘီခရိုင်
 
မှော်ဘီမြို့နယ် • ထန်းတပင်မြို့နယ်
မင်္ဂလာဒုံခရိုင်
 
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် • ရွှေပြည်သာမြို့နယ်
အင်းစိန်ခရိုင်
 
အင်းစိန်မြို့နယ် • လှိုင်သာယာအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ် • လှိုင်သာယာအနောက်ပိုင်းမြို့နယ်