ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်

ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် တည်ရှိပြီး အောက်ပါမြို့နယ်များ ပါဝင်သည်။[၁]

ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းတည်နေရာ
  1. တိုက်ကြီး
  2. ထန်းတပင်
  3. မင်္ဂလာဒုံ
  4. မှော်ဘီ
  5. ရွှေပြည်သာ
  6. လှည်းကူး
  7. လှိုင်သာယာအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်
  8. လှိုင်သာယာအနောက်ပိုင်းမြို့နယ်
  9. အင်းစိန်

လှိုင်သာယာမြို့နယ်ကို ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်တွင် အရှေ့ပိုင်းနှင့် အနောက်ပိုင်းဟူ၍ မြို့နယ် (၂)မြို့နယ်ခွဲခြားခဲ့သည်။[၂]

ကိုးကားပြင်ဆင်