လွှတ်တော်တစ်ရပ်စနစ် (အင်္ဂလိပ်: Unicameralism) သည် တစ်လွှတ်တော်တည်း သို့မဟုတ် စည်းဝေးပွဲတစ်ခုအဖြစ် ဥပဒေပြုပြီး မဲခွဲဆုံးဖြတ်သည့် ဥပဒေပြုလွှတ်တော် အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။[၁]

  လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ရှိသော နိုင်ငံများ
  လွှတ်တော်တစ်ရပ်တည်းရှိသော နိုင်ငံများ
  လွှတ်တော်တစ်ရပ်နှင့် အကြံပေးအဖွဲ့တစ်ခု ရှိသော နိုင်ငံများ
  လွှတ်တော်မရှိသော နိုင်ငံများ


  1. author.၊ Lanham, Url, 1918-1999 (2018)။ The insectsISBN 978-81-89729-42-4OCLC 1003201754