လှည့်စား သည် ၂၀၀၆ ခုထွက် မြန်မာ ဟာသဒရာမာကား ဖြစ်သည်။ နီကိုရဲ၏ ဝတ္ထုကို သိန်းဟန် (ဖီးနစ်) ရိုက်ကူးပြီး ဒွေးကျော်ရဲအောင်ခိုင်သင်းကြည်တို့ အဓိက ပါဝင်ထားသည်။ ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်တွင် ရုံတင်သည်။

ဇာတ်ကောင်များပြင်ဆင်

  • မင်းထက်အဖြစ် ကျော်ရဲအောင်
  • ဇော်လတ်အဖြစ် ဒွေး
  • ခိုင်မြဇင်အဖြစ် ခိုင်သင်းကြည်

ကိုးကားပြင်ဆင်