သင်္ချာသုံး ဗဟိုဖြာတိုင်းပြ အမှတ်ချအိမ် (သို့) ဝိုင်းလှည့် အမှတ်ချအိမ် (အင်္ဂလိပ်: Polar Coordinate System) ဆိုသည်မှာ - ပြင်(plane) ရပ်ဝန်းတခုခု အတွင်းရှိ တည်နေရာအမှတ်တို့ကို ကိန်း၂လုံးစုံနည်းဖြင့် ဖော်ပြရာ၌

  • ပေတံ့သုညသဘော အမှတ်နေရာ မှ အကွာအဝေးက အလျားသဘော ကိန်းလုံး အဖြစ် ပါဝင်လျက်၊
  • "မည်သည့်ဘက်သို့ ထိုအကွားအဝေး"ဟု ဖော်ပြသော ဦးတည်ချက်က စက်ဝိုင်းခြမ်းသုညသဘော ဘက်လှည့်စံတိုင် (polar axis) မှ ထောင့်အကျယ်သဘော ကိန်းလုံး အဖြစ် ပါဝင်လျက်၊
O က တိုင်မအမှတ်(pole)L က ဘက်လှည့်စံတိုင် (polar axis) ဖြစ်လျက်သော ဝိုင်းလှည့် အမှတ်ချအိမ် တစ်ခု အတွင်းရှိ အမှတ်များ။ အစိမ်းနှင့် တည်နေရာချိန်ပြထားသော အနီစက်၏ တည်နေရာအဖို့ အဖြောင့်ကွာမျဉ်း နှင့် ဘက်လှည့်စံတိုင်မှ သွေလှည့်ထောင့် 60° ဖြစ်၍၊ သူ့ ဝိုင်းလှည့်ချအမှတ်မှာ (3, 60°) ဖြစ်၏။ ထိုနည်းတူ၊ အပြာနှင့် တည်နေရာချိန်ပြထားသော အနီစက်အဖို့ ဝိုင်းလှည့်ချအမှတ်မှာ (4, 210°) ဖြစ်၏။

ပုံစံဝင် ချအမှတ်(ကိုဩဒီးနိတ်)များ နှင့် ဖော်ပြသည့် တိုင်းကြောင်း-၂ခုပါ အမှတ်ချအိမ် (2-dimensional Coordinate System) တမျိုး ဖြစ်လေ၏။
ကာတက်စီးယန်း အမှတ်ချအိမ်အတွင်း၌ ပေတံ့သုညသဘော အမှတ်နေရာ က တာရင်းအမှတ် (origin) ဖြစ်သည့်နည်းတူ ဖြစ်သော၊ ဤ ဝိုင်းလှည့်အမှတ်ချအိမ် (Polar Coordinate System) အတွင်းရှိ ဗဟိုဖြာအကွာအဝေး (radial distance; ) အတွက် ပေတံ့သုညသဘော အမှတ်နေရာ သဘော တာရင်းအမှတ်ကို "တိုင်မအမှတ် (pole)" ဟုလည်း ခေါ်ကြသေးသည်။ ဦးတည်ချက်ကို ညွှန်းဖော်ဆိုသည့် ထောင့်ပြကိန်းလုံး ကမူ ဘက်လှည့်စံတိုင် (polar axis) မှ နာရီလက်တံနှင့်ပြောင်းပြန် (လက်ဝဲရစ်) လှည့်တိုင်းသမျှ ထောင့်အကျယ်ကို အပေါင်းကိန်းဖြင့် ပြဆိုနေပေမည်၊ နာရီလက်တံအတိုင်း (လက်ယာရစ်) ဟု ဆိုလိုလျှင် အနုတ်ကိန်း ဖြစ်နေမည်။

အကိုးအကား

ပြင်ဆင်ရန်