ဝီကီပီးဒီးယား:ပိတ်ပင်ခြင်း မူဝါဒ

(ဝီကီပီးဒီးယား:BP မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)


ပိတ်ပင်ခြင်း ဆိုသည်မှာ အသုံးပြုသူများကို ဝီကီပီးဒီးယားအား ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ခြင်းမှ နည်းပညာအရ တားမြစ်သည့် နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး စီမံခန့်ခွဲသူများက ဆောင်ရွက်သည်။ ပိတ်ပင်မှုကို အသုံးပြုသူ အကောင့်များအိုင်ပီလိပ်စာများနှင့် အိုင်ပီလိပ်စာ အပိုင်းအခြားတို့အား အချိန်ကန့်သတ်ချက် သို့မဟုတ် အကန့်အသတ်မရှိ ပြုလုပ်သည်။ ပိတ်ပင်ခံထားရသော အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ဝီကီပီးဒီးယားကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်သော်လည်း များသောအားဖြင့် သူတို့၏ အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာများမှ လွဲ၍ အခြား မည်သည့် စာမျက်နှာကိုမျှ (သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင် အသုံးပြုသူ စာမျက်နှာများ အပါအဝင်) ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်မည် မဟုတ်ပေ။

ဝီကီပီးဒီးယားအား ဖျက်လိုဖျက်ဆီးခြင်းအား ကာကွယ်ရန်အတွက် ပိတ်ပင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသူများအား အပြစ်ပေးရန်အတွက် မဟုတ်ပေ (အောက်တွင်ရှိသော ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ရည်မှန်းချက်များ ကို ကြည့်ပါ)။ မည်သည့် အသုံးပြုသူမဆို ဖျက်လိုဖျက်ဆီး အနှောက်အယှက်များအား သတင်းပို့နိုင်သလို ယင်းသို့ပြုလုပ်သော အသုံးပြုသူ အကောင့် သို့မဟုတ် အိုင်ပီလိပ်စာအား ပိတ်ပင်နိုင်ရန် စီမံခန့်ခွဲသူများထံ မေးမြန်းနိုင်သည် (ပိတ်ပင်ရန် တောင်းဆိုခြင်းကို ကြည့်ပါ)။

အကယ်၍ တည်းဖြတ်သူများသည် ပိတ်ပင်မှု တစ်ခုသည် မှားယွင်းစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ပါက ပိတ်ပင်ခြင်းအား ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် WP:AN ၌ တောင်းဆိုနိုင်သည်။ စီမံခန့်ခွဲသူများအနေဖြင့် ပိတ်ပင်ခြင်းသည် အကြောင်းမဲ့ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် သင့်လျော်မှု မရှိတော့ဟု ယူဆပါက အသုံးပြုသူအား ပိတ်ပင်ထားခြင်းကို ပြန်လည်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။