အင်္ဂလိပ်ခေတ်အုပ်ချုပ်သူများစာရင်း

ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်ရေးခေတ် အတွင်းအုပ်ချုပ်ခဲ့သူများ စာရင်းဖြစ်သည်။

အုပ်ချုပ်သူများ

ပြင်ဆင်ရန်

မဟာမင်းကြီးများ

ပြင်ဆင်ရန်
စဉ် Chief Commissioners မြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်သော မဟာမင်းကြီးများ ခုနှစ်
Sir Arther Phyare ဆာ အာသားဖယ်ရာ ၁၈၆၂-၆၇
Major General Albert Fytche မေဂျာဂျီရယ် အလ်ဘတ်အဖိုက် ၁၈၆၇-၇၁
Lieut. Colonel R. D. Ardagh လက်တင်နင်ကာနယ် အာ-ဒီ-အာဒါး ၁၈၇၀-ခေတ္တ
Sir Ashley Eden ဆာ အက်ရှလီအီဒင် ၁၈၇၁-၇၅
Sir A. Rivers Thompson ဆာ အေရေးဗားသွမ်မဆင် ၁၈၇၅-၇၈
Sir Charles Atchison ဆာ ချားလက်အက်ချီဇင် ၁၈၇၈-၈၀
Sir Charles Bernard ဆာ ချားလက်ဘားနာဒ် ၁၈၈၀-၈၇
Sir Charles Crosthwait ဆာ ချားလက်ကရော်ရ်သွဝိတ် ၁၈၈၇-၀၀
Mr. Anthony P. Mac Dounell မစ္စတာ အန်သော်နီပီမက်ဒေါနယ် ခေတ္တ
၁၀ Sir Alexander Mackenzie ဆာ အလိစ်စန်ဒါမက္ကင်းဇီ ၁၈၉၀-၉၅
၁၁ Sir Frederick Fryer ဆာ ဖရက်ဒရဲစ်ဖရိုင်ယာ ၁၈၉၅-၉၇
၁၂ Mr. Donald M. Smeaton မစ္စတာ ဒိုနက်အမ်ဆမီတွန် ၁၈၉၆-ခေတ္တ

ဘုရင်ခံများ

ပြင်ဆင်ရန်
စဉ် Lieutenant Governors ဘုရင်ခံများ ခုနှစ်
Sir Frederick Fryer ဆာ ဖရက်ဒရစ် ဖရိုင်းယာ ၁၈၉၇-၁၉၀၃
Sir A.H. Barnes ဆာ အေ အိပ်(ချ) ဘရုက် ၁၉၀၃-၁၉၀၅
Sir H. Thirkel White ဆာ အိပ်ချိ သာကယ်ဝှိုက် ၁၉၀၅-၁၉၁၀
Sir Harvey Adamson ဆာ ဟာဘီအဒမ္ပဆင် ၁၉၁၀-၁၉၁၅
Sir George W. Shaw ဆာ ဂျော့ဒဗလျှူ ရှေ ၁၉၁၃ ခေတ္တ
Sir Harcourt Butler ဆာ ဟာကုဘတ္တလာ ၁၉၁၅-၁၉၁၇
Mr. Walter F. Rice မစ္စတာ ဝယ်တာအက်ရိုက် ၁၉၁၇-ခေတ္တ
Sir Reginald H. Craddoek ဆာ ရီဂျီနယ်ကရက်ဒေါက် ၁၉၁၈-၁၉၂၂

ဘုရင်ခံကြီးများ

ပြင်ဆင်ရန်
စဉ် Governors ဘုရင်ခံကြီးများ ခုနှစ်
Sir Spencer Harcourt Butler ဆာ စပင်းစားဟာကုပ်ဘတ္တလာ ၁၉၂၃-၁၉၂၇
Sir William J Keith ဆာ ဝီလျှံကိတ် ၁၉၂၅ ခေတ္တ
Sir Charles Innes ဆာ ချားလစ်အင်နစ် ၁၉၂၇-၁၉၃၂
Sir J.A. Maung Gyi ဆာဂျေအေမောင်ကြီး ၁၉၃၀ ခေတ္တ
Sir Hugh Lansdown Stephenson ဆာ ဟူလင်စဒေါင် စတက်ဖင်ဆင် ၁၉၃၂-၃၅
Sir Thomas Couper ဆာ သောမတ်ကူးပါး ၁၉၃၅ ခေတ္တ
Sir Archibald Douglas Cochrane ဆာ အာချီဘောဒေါက်ကလပ်ကောချရိမ်း ၁၉၃၆-၄၁
Sir Reginald Dorman Smith ဆာ ဒေါ်မန်စမစ် ၁၉၄၁
Sir Reginald Dorman Smith ဆာ ဒေါ်မန်စမစ် ၁၉၄၆
၁၀ Sir Henry Knight ဆာ ဟင်နရီနိုက် ၁၉၄၆ ခေတ္တ
၁၁ Sir Hubert Elvin Rance ဆာ ဟူးဘတ်အယ်ဗင်ရန့် ၁၉၄၆

[၁]